PROGRAMMA RAAMWERK JONGEREN & STADSNATUUR

Binnen het Programma Raamwerk Straatjongeren en Stadsnatuur wordt aan de hand van veldwerk, overleg en analyse, uitgewerkt hóe betrokkenheid van straatjongeren bij stadsnatuur structureel kan worden gestimuleerd, wat de consequenties zijn voor inrichting en beheer van natuur rond de stad, en wat de effecten van nadere betrokkenheid van straatjongeren bij ‘hun’ natuur zijn voor onder meer het welzijn van de jongeren en de veiligheidsbeleving in de wijk.

Gegenereerde kennis, inzichten en ervaringen worden uitgedragen en gedeeld onder overheden en natuurorganisaties. Daarnaast brengt Stichting wAarde diverse vormen van samenwerking tot stand tussen jongerenwerkers, boswachters en gemeenten.

Symposium Natuur…jeweetzelluf

Ter gelegenheid van de uitgave van de Handleiding Straatjongeren en Stadsnatuur organiseerden Stichting wAarde en de Hogeschool Van Hall Larenstein op donderdag 27 november 2014 het symposium ‘Natuur…jeweetzelluf’.

Binnen dit symposium over straatjongeren en stadsnatuur werd de aanzet gegeven voor verdergaande samenwerking tussen jongerenwerkers en groenprofessionals.
Inleidingen werden verzorgd door Rob van Brouwershaven, directeur Natuur en Biodiversiteit van het ministerie van Economische Zaken, Harald te Grotenhuis,senior jongerenwerker van Tandem Welzijn Nijmegen, Frans van den Goorbergh,senior lecturer bij Van Hall Larenstein, en Thomas van Slobbe, algemeen directeur Stichting wAarde.

Een pdf van de gepubliceerde Handleiding kunt u hier gratis downloaden.

Het Programma Raamwerk Straatjongeren en Stadsnatuur is mogelijk gemaakt dankzij subsidie van het ministerie van Economische Zaken uit de subisideregling Draagvlak Natuur.