NATUURVERVAGING

NATUURVERVAGING – en de strijd om wat natuurlijk is.

De terugkeer van de wolf, de Oostvaardersplassen: keuzes rond natuurbeheer roepen de laatste jaren ongekend veel emoties op. Aan de hand van ettelijke straatinterviews, groepsgesprekken, media-analyses en gesprekken met vakmensen zocht Stichting wAarde uit wat hierachter zit, en wat natuur voor ons betekent.

Bestaat puur natuur nog wel? Oernatuur wordt ontwikkeld, in bestaande natuur worden wegen aangelegd en biotechnologie reikt tot in de bouwstenen van ons bestaan. Het begrip ‘natuurlijk’ verliest snel aan betekenis. Daar worden mensen zenuwachtig van.

Natuurbeheerders tonen zich onvoldoende bewust van het ongemak dat deze ontwikkeling bij mensen oproept, met grote gevolgen voor natuurbeleving, -beheer en -beleid. In het boek ‘Natuurvervaging’ zoekt Van Slobbe uit wat er gaande is, en doet praktische voorstellen om deze kloof te overbruggen.

Dit boek is tot stand gekomen met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Met een voorwoord van professor Noelle Aarts, directeur Institute for Science in Society.

 

Thomas van Slobbe – Natuurvervaging – en de strijd om wat natuurlijk is 

Uitgeverij Noordboek ,  https://www.bornmeer.nl/winkel/natuurvervaging/