HANGPLEKKEN NATURALLY COOL!

Binnen het project Hangplekken naturally cool! is met middelbare scholieren in heel Nederland gewerkt aan het inrichten en creatief vormgeven van de eigen hangplekken.

In klassikaal verband zijn jongeren geprikkeld na te denken over stad en natuur, over leefomgeving en leefwensen, over hangplekken en ontspanning. Na een korte inleiding in de landschapsarchitectuur hebben zij in groepjes schetsen, ontwerpen en maquettes ontwikkeld.

Geïnspireerd door denkbeelden over en boeiend beeldmateriaal van ‘natuurlijke’ of ‘groengeïnspireerde’ kunst, zijn de jongeren uitgedaagd iets van de spanning tussen natuur en moderne samenleving in hun ontwerpen bloot te leggen of aan de kaak te stellen.
Daarbij is met betrokken gemeenten de afspraak gemaakt dat zij de schetsen, maquettes en ideeën van de jongeren daadwerkelijk gebruiken voor de inrichting van ‘groene hangplekken’ in hun eigen woonomgeving.

NRC Handelsblad publiceerde een artikel over een discussie tussen de betrokken jongeren en de Nijmeegse gemeenteraad.

Nadere info: www.hangplekkennaturallycool.nl