HANDVEST ANTROPOCEEN

Als onderdeel van de voortdurende verkenning naar de toekomst van natuur in Nederland, heeft Thomas van Slobbe een nieuw boek geschreven: Handvest Antropoceen of de liefde van Toby Zonderveld’. In dit aangrijpende verhaal worden de contouren verkend van ons nieuwe tijdperk van maakbaarheid, natuurvervaging, klimaatverandering en zelflerende computers: het Antropoceen.
Nadere informatie: www.handvestantropoceen.nl