PERCEPTIEMANAGEMENT

Hoe bereik je, als natuurbeweging, jongeren in deze tijd?
En hoe geef – of laat – je jongeren zelf de ruimte hun natuurbeleving luister bij te zetten?

De uitdaging is – met inachtneming van eigen doelstellingen en missie – de tijdgeest zo goed mogelijk te vangen. Het is zaak niet langer voort te borduren op inzichten, structuren en werkwijzen van gisteren, maar effectief en dus actueel te zijn in timing, vorm en inhoud.
Dat is de kern, waar het bij perceptiemanagement om draait.

Stichting wAardeheeft trends gespot, die voor de externe communicatie van natuur- en milieuorganisaties van belang zijn. Vervolgens zijn deze trends doorvertaald in een schets van ‘het nieuwe speelveld’ en de praktische consequenties daarvan voor beleid. In discussies met collega-organisaties en anderen worden de inzichten en de strategische consequenties hiervan nader doorgesproken.

Het rapport Perceptiemanagement is voor € 17,50 (inclusief verzend- en administratiekosten) te bestellen.