NATUUR, LIJFSTIJL & GEZONDHEID

Per 1 mei 2013 is Stichting wAarde een nieuw project gestart: Natuur, lijfstijl en gezondheid.
Ons eerder onderzoek naar ‘de straatwaarde van duurzaamheid’ leerde dat natuur als op zichzelf staande kwaliteit bij veel mensen (met name in de steden) weinig relevant gevonden wordt, maar dat de waarde van natuur in relatie tot ‘lijfstijl’ en ‘gezondheid’ juist weer heel vanzelfsprekend is.

Binnen dit project richten we ons op:

  • het nader verkennen, in beeld brengen en agenderen van de straatwaarde van natuur, lijfstijl en gezondheid in onze moderne samenleving
  • het relateren van deze straatwaarde aan wetenschappelijke inzichten, best practises en vigerend beleid op het vlak van natuur en gezondheid
  • het vervolgens samenlevingsbreed genereren van concrete initiatieven, netwerken en (op termijn zelfgenererende) ontwikkelingen op het vlak van natuur en gezondheid.

Eén van de onderdelen van dit project is een initiatief burgerwetenschap ‘jongeren, natuur, gezondheid’. Hiertoe zijn in samenspraak met tal van jongeren een aantal vragenlijsten opgesteld die jongeren zelf in kunnen vullen.

Klik hier om deze lijsten in te zien.

Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de directie Natuur en Biodiversiteit van het Ministerie van Economische Zaken.

Publicaties:
Natuur, lijfstijl en gezondheid. Kwantitatief publieksonderzoek bij jongeren. Motivaction, 2015.

Jongeren natuur en gezondheid. Kwalitatief onderzoek Stichting wAarde, 2015.

Een pleidooi voor de inzet op ‘Natuur en Gezondheid’ ten behoeve van (de toekomst van) Biodiversiteit in Nederland, 2016