ENERGIETUINEN NEDERLAND

Met het project Energietuinen Nederland willen de Natuur en Milieufederaties zichtbaar maken dat grootschalige opwek van duurzame energie op land ook mooi kan zijn én kan samengaan met natuur en recreatie, bijvoorbeeld in de vorm van zonneparken met natuur, wandel- en fietspaden en moestuinen. In de periode 2019-2024 worden drie Energietuinen gerealiseerd. Stichting wAarde biedt ondersteuning op het vlak van strategische communicatie.
Nadere informatie: www.natuurenmilieufederaties.nl/project/energietuinen/