HOEZO NATUUR?

In opdracht van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuuruur (Rli) schreef Stichting wAarde en toekomstverkenning over natuurbeleving en -betrokkenheid in Nederland.
“Onze houding ten opzichte van natuur wordt in toenemende mate gekleurd door het feit dat bijna niets meer puur natuurlijk is. Alles – de groenten die we eten, het landschap waar we wonen en zelfs het klimaat dat wind en weer bepaalt – is technisch, chemisch of virtueel gemanipuleerd.”

HOEZO NATUUR – TOEKOMSTVERKENNING NATUURBELEVING EN -BETROKKENHEID IN NEDERLAND (PDF)