Natuur en Gezondheid in verkiezingsprogramma’s Politieke Partijen

Stichting wAarde heeft de programmacommissie van alle Nederlandse politieke partijen verzocht in hun verkiezingsprogramma aandacht te schenken aan het thema ‘natuur en gezondheid’.

Hier zijn twee goede redenen voor:

  1. Natuur is goed voor diverse aspecten van onze lichamelijke en geestelijke volksgezondheid.
  2. Aandacht voor dit gezondheidsaspect is belangrijk en op termijn onontbeerlijk voor onze natuur.

In deze brief werden deze stellingen nader toegelicht. Aansluitend werden concrete suggesties voor de verkiezingsprogramma’s geboden.