NIEUWE NEDERLANDERS NATUURLIJK

EEN GROENE VISIE OP INTEGRATIE – EEN MULTICULTURELE KIJK OP MILIEU.

Door Annick de Witt, 2006
ISBN 90 76661 14 6 € 14,-

Verslag van onderzoek en projectontwikkeling op het gebied van nieuwe Nederlanders en hun relatie tot natuur en (leef)milieu. In hoeverre kunnen natuur en het openbare groen en haar inrichting een rol spelen bij het stimuleren van de integratie van nieuwkomers?