NATUUR…JEWEETZELLUF

HANDLEIDING STRAATJONGEREN EN STADSNATUUR

In het kader van het Programma Raamwerk Straatjongeren en Stadsnatuur is Stichting wAarde met honderden jongeren en in samenwerking met tal van collega-organisaties aan de slag gegaan. Daarbij hebben we aan de hand van veldwerk, overleg en analyse, uitgewerkt hóe we betrokkenheid van straatjongeren bij stadsnatuur structureel kunnen stimuleren, wat daarbij de consequenties zijn voor inrichting en beheer van deze natuur en wat de effecten van nadere betrokkenheid van straatjongeren bij ‘hun’ natuur zijn voor onder meer het welzijn van de jongeren en de veiligheidsbeleving in de wijk.

In deze brochure wordt aan de hand van alle opgedane ervaringen, aangegeven hoe jongeren, jongerenwerkers en groenprofessionals samen waardevolle initiatieven kunnen ontplooien. Vaak heel simpel en niet duur.
Met natuur in het hart van onze samenleving….

U kunt de brochure gratis downloaden.