Natuur en Gezondheid in verkiezingsprogramma’s Politieke Partijen

Stichting wAarde heeft de programmacommissie van alle Nederlandse politieke partijen verzocht in hun verkiezingsprogramma aandacht te schenken aan het thema ‘natuur en gezondheid’.

Hier zijn twee goede redenen voor:

  1. Natuur is goed voor diverse aspecten van onze lichamelijke en geestelijke volksgezondheid.
  2. Aandacht voor dit gezondheidsaspect is belangrijk en op termijn onontbeerlijk voor onze natuur.

In deze brief werden deze stellingen nader toegelicht. Aansluitend werden concrete suggesties voor de verkiezingsprogramma’s geboden.

‘WILDPLUKKEN’ als nieuw woord in de dikke Van Dale

De introductie van nieuwe woorden is een fantastisch middel om een nieuw inzicht of een nieuwe gewoonte in het bewustzijn van de samenleving te verankeren. Stichting wAarde maakt hier werk van. Na de introductie van woorden als ‘vlechtheg’, ‘struinrecht’ en ‘smulbos’, maken we ons nu sterk voor ‘wildplukken’ als samenlevingsbrede vorm van natuurbeleving. Een uitgekiende campagne van strategische communicatie heeft er toe geleid dat ook ‘wildplukken’ als nieuw woord in de dikke Van Dale is opgenomen.

VanDale

HEGGENVLECHTEN ALS CULTUREEL ERFGOED

Zestien jaar nadat Stichting wAarde in 1999 het initiatief nam tot de terugkeer van de vlechtheg in Nederland, heeft het heggenvlechten de formele status gekregen van ‘Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland’. Hoewel het heggenvlechten van oudsher een rijke traditie kende, was deze praktijk eind vorige eeuw bijna uitgestorven en vergeten. Stichting wAarde deed onderzoek naar de geschiedenis, genereerde aandacht voor de culturele, ecologische en landschappelijke waarden, realiseerde een demonstratiegebied met diverse vlechtstijlen en startte een landelijk trainingsprogramma. Tevens werden op diverse plaatsen in het land oude, vaak zwaar beschadigde, vlechtheggen in ere hersteld.

Waar voorheen gesproken werd van ‘gevlochten heggen en hagen’ introduceerde Stichting wAarde-directeur Thomas van Slobbe het woord ‘vlechtheg’ dat inmiddels zijn plaats in de Nederlandse taal veroverd heeft en in de dikke Van Dale is opgenomen.
Het aanvankelijke streven om de traditie van het heggenvlechten weer op de kaart te zetten is gelukt. Een toenemend aantal organisaties en personen is gaandeweg betrokken bij het heggenvlechten en daaraan gerelateerde activiteiten.
De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland, waarop het heggenvlechten op 14 maart 2015 is geplaatst, is opgesteld in het kader van het, door het koninkrijk der Nederlanden geratificeerde, UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Namens het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed benadrukte Willem Bijleveld, directeur van het Openluchtmuseum Nederland,bij de ceremonie van toekenning dat heggenvlechten de eerste traditie op de lijst is die een culturele activiteit betreft met levende natuur in het cultuurlandschap.
Van Slobbe memoreerde de inzet van de afgelopen zestien jaar en sprak enige woorden over de toekomst van de vlechtheg.

Lees ook:

Een vlechtheg heeft geen haast

Fences and freedom, the philosophy of hedgelaying

GOUDEN EN ZILVEREN SCHALEN 2015

18 en 19 november zijn voor de tweede maal Gouden Schalen uitgereikt aan restaurants die gebruikmaken van wildpluk-ingrediënten.

De onderscheiding is een erkenning voor restaurants die gebruikmaken van wildpluk-ingrediënten en hun gasten op die manier culinair laten genieten van natuur en landschap. De toekenning van de Gouden en Zilveren Schalen sluit aan bij de huidige revival van wildplukken, met natuur in het hart van onze samenleving en natuurbeleving als dagelijkse kost.

De acht Gouden Schaal-winnaars van 2015 zijn:
– Aan Zee in Oostvoorne
– De Librije in Zwolle
– De Piloersemaborg in Den Ham
– De Pronckheer in Cothen
– De Steenen Tafel in Arnhem
– Grandcafé De Kamer in Slagharen
– Meliefste in Wolphaartsdijk
– Prikkelz in Eersel

Zie voor het complete overzicht: www.lekkerlandschap.nl

GROENE GEZONDHEIDSZONE PLAATST NATUUR IN HET HART VAN DE SAMENLEVING

Zaterdag 23 maart 2013 vond de feestelijke opening plaats van de vijf kilometerlange Groene Gezondheidszone in Beek-Ubbergen.

Op verzoek van tal van buurtbewoners wordt  zo ‘Vitamine Groen’ dicht bij huis gehaald.
De Groene Gezondheidszone is een geheel nieuw element in het Nederlandse landschap en – in respons op verzoeken uit de buurt – ontwikkeld door Stichting wAarde en de gemeente Ubbergen.
De gezamenlijke aanplant van 3.000 boompjes is mogelijk gemaakt door bijdragen van deelnemers aan de campagne Plant je Voort en een aanvullende bijdrage van Earth Day Network.

NATUURBELEVING ALS DAGELIJKSE KOST

Dinsdag 24 september 2014 introduceerden Landschapsbeheer Nederland en Stichting wAarde een compleet nieuw netwerk van FOODWALKS: maaltijdwandelingen en -fietstochten door het hele land. FoodwalksAan de hand van lekkere recepten en een simpele routebeschrijving kan iedereen zelf ingrediënten voor een maaltijd bij elkaar plukken. De FOODWALKS vormen een onderdeel van het project Lekker Landschap, dat mogelijk gemaakt is door de Nationale Postcode Loterij.
In samenwerking met wandelaars, winkeliers, natuurbeschermers, boeren, koks, stadsbewoners, scholen en gemeenten in het hele land worden de komende jaren steeds meer FOODWALKS ontwikkeld, met als doel: natuurbeleving als dagelijkse kost. In iedere streek, voor ieder seizoen.