EERSTE NATIONALE WILDPLUK CONVENTIE

Zondag 7 september 2014 vond op de Nijmeegse heuvelrug Nederlands eerste Nationale Wildpluk Conventie plaats.
Deze conventie, waarbij zo’n 100 wildplukkers uit het hele land elkaar ontmoetten, markeerde de geboorte van een nieuwe beweging die reikt tot in alle lagen van de samenleving. Er werden recepten uitgewisseld, ervaringen gedeeld en strategieën doorgesproken.
Na een foodwalk in het bos, waarbij verse ingrediënten worden geraapt en geplukt, volgde een uitgebreide picknick in het veld en kon men een workshop volgen.
Meer informatie over deze bijeenkomst: www.lekkerlandschap.nl

HORTUS-REDE

HORTUS-REDE

Donderdag 26 september 2014 verzorgde Stichting wAarde-directeur Thomas van Slobbe de eerste Hortus-Rede op de landelijke bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging Botanische Tuinen.
In deze rede –  getiteld Natuurvervaging en authenticiteit in de plantenwereld – ging hij in op het feit dat dezer dagen bijna niets in onze samenleving meer echt natuurlijk is. Veel is technisch, genetisch of virtueel gemodificeerd. Het begrip natuur vervaagt.
Ook de plantenwereld blijft niet buiten schot. Dit heeft gevolgen voor de maatschappelijke waarden en functies van de Botanische Tuinen in Nederland.

LADEN EN LOSSEN

Studenten van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam ontwerpen, samen met Stichting wAarde, ‘gezonde plekken’ voor in stedelijke omgeving.
Uitgangspunt daarvoor is het door Stichting wAarde ontwikkelde concept van fit-rustplekken; in goed Rotterdams Laden en Lossen genoemd. Ter voorbereiding beginnen de kunstenaars in opleiding, onder leiding van één van hun docenten, iedere dag met een work-out in de openlucht.

Dit initiatief vindt plaats in het kader van het project Natuur, Lijfstijl en Gezondheid.

NATUUR…JEWEETZELLUF

Ter gelegenheid van de uitgave van de Handleiding Straatjongeren en Stadsnatuur organiseerden Stichting wAarde en de Hogeschool Van Hall Larenstein op donderdag 27 november 2014 het symposium ‘Natuur…jeweetzelluf’.

Binnen dit symposium over straatjongeren en stadsnatuur werd de aanzet gegeven voor verdergaande samenwerking tussen jongerenwerkers en groenprofessionals.
Inleidingen werden verzorgd door Rob van Brouwershaven, directeur Natuur en Biodiversiteit van het ministerie van Economische Zaken, Harald te Grotenhuis,senior jongerenwerker van Tandem Welzijn Nijmegen, Frans van den Goorbergh, senior lecturer bij Van Hall Larenstein, en Thomas van Slobbe, algemeen directeur Stichting wAarde.

Het symposium vond plaats in het kader van het Programma Raamwerk Straatjongeren en Stadsnatuur, dat mogelijk gemaakt is door het Ministerie van Economische zaken in het kader van de Subsidieregeling Draagvlak Natuur.

Een pdf van de gepubliceerde Handleiding kunt u hier gratis downloaden.

JONGEREN, NATUUR, GEZONDHEID

Voor de meeste Nederlandse jongeren is het vanzelfsprekend dat natuur gezond is. Dat blijkt uit door Stichting wAarde uitgevoerd onderzoek naar de relatie tussen natuur, lijfstijl en gezondheid bij jongeren, waarvan de resultaten tijdens de Natuurtop op 5 februari 2015 bekend zijn gemaakt.
Met name stress en stressgerelateerde problemen betrekken veel jongeren op zichzelf. Driekwart (73%) van de jongeren geeft aan dat zij in 2014 teveel stress hebben ervaren. Maar liefst 76% (!) staat positief tegenover het idee groene, gezonde plekken in en rondom de stad in te richten, waar jongeren zowel fit als rustig kunnen worden.

Klik hier voor het kwalitatieve onderzoek van Stichting wAarde.

Klik hier voor het representatieve kwantitatieve onderzoek dat Motivaction in opdracht van Stichting wAarde naar aanleiding van de kwalitatieve bevindingen heeft uitgevoerd.

Klik hier voor het artikel dat hierover in NRC Handelsblad verscheen.

En kijk hier naar het debat dat hierover op TV Gelderland Live gevoerd is