PLANT JE VOORT

De verkoop van het 100.000ste certificaat (eind 2013) maakte de aanplant van het 100.000ste boompje mogelijk. Het was een feestelijk moment, waar we met z’n allen erg trots op kunnen zijn.
Mede dankzij de medewerking van vele donateurs hebben we Nederland immers mooier, groener, diervriendelijker en duurzamer kunnen maken.
Met de aanplant van het 100.000ste boompje werd ook de doelstellingen van de campagne behaald. Daarom werd de campagne per 31 december 2013 afgesloten.

Lees hier de nieuwsbrief die eind januari 2014 naar alle vaste donateurs is verzonden.

De campagne Bomen voor Koeien ging van start in de zomer van 2001, als initiatief van VARA’s Vroege Vogels, Stichting wAarde en Landschapsbeheer Nederland. Wij spraken daarbij de hoop uit in de komende jaren tienduizenden boompjes en struiken van inheemse herkomst in of langs Nederlandse weilanden kunnen planten.

In het voorjaar van 2009 werd Bomen voor Koeien verbreed tot de campagne Plant je Voort. Deze campagne richtte zich niet meer alleen op schaduwplaatsen voor vee dat ’s zomers in weilanden staat te grazen. We gingen nu ook op andere plaatsen aan de slag. Op kale plekken waar veel kinderen spelen, bijvoorbeeld. In Groene Gezondheidszones langs een woonwijk. Of langs open velden waar weinig beschutting was voor reeën en andere dieren.